Larger forest fire in Värmland

Larger forest fire in Värmland

10 June 2018

Published by http://www.atl.nu/


SWEDEN/ITALY – UPDATED. A larger forest fire broke out on Saturday, south of Pori. During Sunday afternoon, the rescue service had managed to call the fire and halt the spread. Then it started to burn elsewhere in Värmland.

Initially, the rescue service was alerted to several fires in the areas around Björneborg in Värmland. Later it turned out that it was the same fire but it is perceived as several because of its size.

Some 60 people work with fire fighting and firefighters from six rescue services, and from home security. Since Sunday morning, helicopters again participate in extinction by water bombing.

“We stayed all night just that,” Mattias Långström told Bergslagen’s rescue service, spokesman for the effort, from the rear line in Karlskoga, to P4 Värmland.
Ringed in the fire

The fire is thought to have started at Moramossen and then spread. In the terrain that burns, it is young forest, moss and marshland. The extent of the area affected by the fire is unclear. On the other hand, reports of strong smoke smell have been reported in various directions, which caused several false alarms when it was found that the smell is from the current fire.

No houses or other buildings reported to date have been damaged in the fire.

During the Sunday, the crew also managed to call in the fire, which spread over 2.5 x 2.5 kilometers, preventing it from spreading.
Alerts about new forest fires

A further number of fires broke during the Sunday, including in Edsvalla next to the railroad and near Tolitta north of Kil. In Kil the fire started in a deserted house and spread to the forest. On Sunday evening, the rescue service stated that the fire in Edsvalla was under control and that you began to grab the fire outside Kil.
Italian plan is flown in

On Saturday, the Swedish Civil Protection Agency, MSB, also announced that Sweden is now helping the EU because of the extreme fire risk. The Italian aircraft landed in Örebro on Sunday and will now be available one week ahead.

“There are two planes that can water bomb at fierce forest fires. It will be as a temporary national reinforcement resource for rescue services if a need arises, “says Jakob Wernerman, Operational Head of Forest Fires at MSB, to P4 Värmland.

Relative to the helicopters used for water bombing of fires, the Italian aircraft have greater capacity.

 

Större skogsbrand i Värmland

SWEDEN/ITALY – UPPDATERAD. En större skogsbrand bröt ut på lördagen söder om Björneborg. Under söndagseftermiddagen hade räddningstjänsten lyckats ringa in branden och hejda spridningen. Då började det i stället brinna på andra håll i Värmland.

Till en början larmades räddningstjänsten om flera bränder i trakterna kring Björneborg i Värmland. Senare visade det sig att det var samma brand men att den uppfattas som flera på grund av storleken.

Ett 60-tal arbetar med brandbekämpningen, dels brandmän från sex räddningstjänster, dels från hemvärnet. Sedan söndagsmorgonen deltar återigen också helikoptrar i släckningen genom vatten bombning.

– Vi höll på hela natten precis, det har gått i ett, säger Mattias Långström vid Bergslagens räddningstjänst, talesperson för insatsen, från den bakre ledningsplatsen i Karlskoga, till P4 Värmland.
Ringade in branden

Branden tros ha startat vid Moramossen och sedan spridit sig. I terrängen som brinner är det ungskog, moss- och myrmark. Hur stort område som berörs av branden är oklart. Däremot har det kommit rapporter om att stark röklukt på olika håll, vilket orsakat flera falska larm när det visat sig att lukten kommer från den pågående branden.

Inga hus eller andra byggnader uppges hittills ha skadats i branden.

Under söndagen hade manskapet också lyckats ringa in branden, som brett ut sig över ett område på 2,5 x 2,5 kilometer, och hindra den från att sprida sig.
Larm om nya skogsbränder

Ytterligare ett antal bränder bröt under söndagen, bland annat i Edsvalla intill järnvägen och i närheten av Tolitta norr om Kil. I Kil började branden i ett ödehus och spred sig till skogen. Under söndagskvällen uppgav räddningstjänsten att branden i Edsvalla var under kontroll och att man började få grepp om branden utanför Kil.
Italienska plan flygs in

Under lördagen meddelade också Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att Sverige nu tar EU till hjälp på grund av den extrema brandrisken. De italienska flygplanen landade i Örebro på söndagen och ska nu finnas tillgängliga någon vecka framåt.

– Det är två flygplan som kan vattenbomba vid uppstådda skogsbränder. Det blir som en tillfällig nationell förstärkningsresurs gentemot räddningstjänsterna om behov skulle uppstå, säger Jakob Wernerman, operativ chef för skogsbränder på MSB, till P4 Värmland.

I förhållande till de helikoptrar som används för vattenbombning av bränder har de italienska flygplanen större kapacitet.

Print Friendly, PDF & Email
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien