Double as many wildfires, but nobody knows the good about it

,

Double as many wildfires, but nobody knows the good about it

08 August 2018

Published by https://www.trouw.nl/


NETHERLANDS – Drought means a greater chance of natural and forest fires. That sounds logical, during the last dry period there were several large and small wildfires. But how many hectares exactly burn down annually, how that comes and where it concentrates, is unclear.

The counter of the number of nature fire reports among the various safety regions has in any case passed the 2800, a doubling compared to last year.  “That’s all there, from big fires to a smoldering roadside”, says fire chief Spokesman Allard Schimmel. “Recently there was even a report of a planter on a balcony that smoldered, that too is a natural fire.”

There are more signs that the number of wildfires is high this year. “The deployment of our people is longer and more vehicles are shoveling because the drought is more likely to expand the fire,” says Schimmel. There have also been seven military fire suppression helicopters, for the first time since 2014.

Fire researcher Cathelijne Stoof of the University of Wageningen also sees an increase, but there is no national record of the number of burned hectares. That is a bad thing, she thinks, because: “We can expect more of this kind of dry periods in the coming years and thus more nature fires. There you can set up a landscape, but without concrete information about where and why a fire often occurs, that will be difficult. “Fire department spokesman Schimmel also prefers better registration.

Firebreaks

Stoof is now researching the fire resistance of Dutch tree and shrub species. “We know that deciduous forest is cooler and more humid and therefore more resistant to fire than a coniferous forest, but we do not yet know whether it is better to plant an oak or a beech.” Another way to make a forest more resistant to fire is to install firebreaks, so that the fire department can do better. Also an option: cut branches to a certain height from the ground so that a fire can not climb up. “But then you have to know which areas you have to maintain, because you do not want to damage nature too much.”

There is a European registration system for forest and nature fires, but unlike other European countries, the figures for most years are missing in the Netherlands. National policy should come before that, according to Stoof. “There is certainly consultation between safety regions and landscape managers and that is going very well, but ideally we take standard fire prevention and durability into account when designing a nature area.” There is still some ground to be gained there. “

In large parts of North Holland, Gelderland, Zeeland and North Brabant code red applies, the highest alarm phase for the risk of natural fires. Not only because of the drought, but also because it blows hard. The drought is the most serious in Twente, the Achterhoek region of Central Limburg  . 

 

 

Dubbel zoveel natuurbranden, maar niemand weet er het fijne van

 

NETHERLANDS – Droogte betekent een grotere kans op natuur- en bosbranden. Dat klinkt logisch, tijdens de afgelopen droge periode woedden er verschillende grote en kleine natuurbranden. Maar hoeveel hectare er jaarlijks precies afbrandt, hoe dat komt en waar dit zich concentreert, is onduidelijk.

De teller van het aantal natuurbrandmeldingen bij de verschillende veiligheidsregio’s heeft de 2800 in ieder geval gepasseerd, een verdubbeling vergeleken met vorig jaar. “Daar zit alles bij, van grote branden tot een smeulende berm”, nuanceert brandweerwoordvoerder Allard Schimmel. “Laatst was er zelfs een melding van een plantenbak op een balkon die smeulde, ook dat is een natuurbrand.”

Er zijn nog meer tekenen dat het aantal natuurbranden dit jaar hoog is. “De inzet van onze mensen is langer en er rukken meer voertuigen uit, omdat er door de droogte meer kans is op uitbreiding van de brand”, zegt Schimmel. Ook zijn er zeven keer militaire blushelikopters ingezet, voor het eerst sinds 2014.

Brandonderzoeker Cathelijne Stoof van de Universiteit van Wageningen ziet ook een toename, maar een landelijke registratie van aantal afgebrande hectares is er niet. Dat is een slechte zaak, vindt zij, want: “We kunnen de komende jaren meer van dit soort droge periodes verwachten en dus meer natuurbranden. Daar kun je een landschap op inrichten, maar zonder concrete gegevens over waar en waarom een brand vaak ontstaat, wordt dat moeilijk.” Ook brandweerwoordvoerder Schimmel ziet het liefst betere registratie.

 

We weten dat een loofbos koeler en vochtiger en dus brand­be­sten­di­ger is dan een naaldbos

Brandonderzoeker Cathelijne Stoof van de Universiteit van Wageningen

 

Brandgangen

Stoof doet nu onderzoek naar de brandbestendigheid van Nederlandse boom- en struiksoorten. “We weten dat een loofbos koeler en vochtiger en dus brandbestendiger is dan een naaldbos, maar we weten nog niet of je beter een eik of een beuk kunt planten.” Een andere manier om een bos bestendiger te maken tegen brand, is het aanleggen van brandgangen, zodat de brandweer er beter bij kan. Ook een optie: snoei takken tot een bepaalde hoogte vanaf de grond zodat een brand niet omhoog kan klimmen. “Maar dan moet je wel weten welke gebieden je zo moet onderhouden, want je wil de natuur niet te veel aantasten.”

Er is een Europees registratiesysteem van bos- en natuurbranden, maar anders dan bij andere Europese landen, ontbreken bij Nederland de cijfers voor de meeste jaartallen. Daar zou landelijk beleid voor moeten komen, vindt Stoof. “Er is zeker wel overleg tussen veiligheidsregio’s en landschapsbeheerders en dat gaat heel erg goed, maar idealiter nemen we bij de inrichting van een natuurgebied standaard brandpreventie- en bestendigheid mee. Daar is nog terrein te winnen.”

In flinke delen van Noord-Holland, Gelderland, Zeeland en Noord-­Brabant geldt code rood, de hoogste alarmfase voor het risico natuurbranden. Niet alleen vanwege de droogte, maar ook omdat het hard waait. In Twente, de Achterhoeken Midden-Limburg is de droogte het ernstigst


Print Friendly, PDF & Email
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien